Phần mềm hàng đầu thế giới về Business Plan giúp xây dựng nhiều phương án kinh doanh bao gồm: Vốn đầu tư, Nhân sự, Sales & Marketing, Tài chính (P&L, Cash Flow, Balance Sheet, Break-even, NPV & IRR)

© 2017